Zákaznická podpora:info@popalky.cz
Chci pomoct popáleným - NABÍDKA
není vzor
300 Kč

Podpořte Popálky o.p.s. koupí originální klíčenky ušité maminkou popálené holčičky. Výtěžek půjde na pomoc popáleným.

Kód: 157
vzor
300 Kč

Podpořte Popálky o.p.s. koupí originální klíčenky ušité maminkou popálené holčičky. Výtěžek půjde na pomoc popáleným.

Kód: 158
PLACKA - Jsem zapálená pro život
100 Kč

Podpořte Popálky o.p.s. koupí originální placky. Výtěžek půjde na pomoc popáleným.

Kód: 159
PLACKA - Jsem zapálený pro život
100 Kč

Podpořte Popálky o.p.s. koupí originální placky. Výtěžek půjde na pomoc popáleným.

Kód: 160

Vítejte v e-shopu organizace Popálky o. p. s.

POMÁHÁME POPÁLENÝM A ŠÍŘÍME PREVENCI 

Popálky o.p.s. pomáhají popáleným lidem všech věkových kategorií a jejich blízkým vrátit se do života s co nejlepším přijetím úrazu. Šíří prevenci úrazu popálením. Působí celorepublikově. Vznikly v roce 2013 ze Sdružení na pomoc popáleným dětem, které pod záštitou Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN Brno působilo v republice od roku 1994 (mají i stejné IČO). Na rozdíl od tohoto sdružení se Popálky o.p.s. věnují nejenom dětem, ale i popáleným dospělým a jejich rodinným příslušníkům.


Terénní pracovníci Popálek o.p.s. mají zkušenost se závažným popálením svým, nebo svých blízkých. Pomoc začíná již u lůžka v nemocnici, kde poskytují konzultace o následné péči, psychických, sociálních i finančních následcích popáleninového úrazu. Provází pacienty a jejich rodinné příslušníky i po propuštění do domácího ošetřování. Pro popálené děti a mladistvé organizují setkání, pobyty, workshopy, letní tábor. Poskytují individuální konzultace (telefonicky, mailem, osobně). Spravují uzavřenou facebookovou skupinu Máme popáleniny. Realizují preventivní programy na snížení četnosti a závažnosti popáleninového úrazu.